Search

אחים שכאלו

לאחרונה, שמתי לב שלנמרוד יותר קשה להסתדר עם שיר. כל מילה שלה או התנהגות הוא מפרש נגדו. לעומת זאת, הוא מקרקר סביב אחותו הקטנה, טל, ומחפש את תשומת ליבה כל הזמן. כששיר מנסה להתקרב אליו, הוא דוחה אותה. כשטל מתקרבת אליו הוא מתלהב ופותח ידיים לחבקה.


יש קטע כזה, בין אחים, שהאח הבכור והאח הקטן עושים קואליציה. כלומר, ביחסים יותר טובים, יותר קרובים. כמובן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל אז זו לא אקסיומה, יחד עם זאת, זה יכול לקרות.

ההסבר ההגיוני הוא שהילד השני הוא שמביא עימו ערעור במעמדו של הילד הבכור (בעיני הבכור) ומולו מתפתחת תחרות. הילד השלישי כבר פחות מאיים על מעמדו של הבכור ולכן יותר קל להם להתחבר.


מה החלטנו לעשות עם ההבנה הזו? כל מיני דברים. אחד מהם הינו לקחת את נמרוד ושיר לזמן איכות של יחד, והיום, זה קרה. נמרוד ושיר יצאו עם אביהם לטיול!

ברור שטיול אחד לא יפתור את המתיחות ביניהם ויש לנו ההורים עוד עבודה רבה לפנינו ביצירת קרקע טובה ליחסים טובים, יחד עם זאת, זו התחלה.


רוצים ללמוד עוד על יחסי אחים? מוזמנים לבוא להרצאה (סדרת הרצאות לאחר חג הפסח) או להדרכה פרטנית.

יום נפלא, אדוה


#יחסיאחים

#הורות

#חינוךלערכים

#חינוךילדים

#מריבותאחים

4 views0 comments

Recent Posts

See All